Home » Trending News » Rayat Shikshan Sanstha Bharti Recruitment 2022 @ Apply

Rayat Shikshan Sanstha Bharti Recruitment 2022 @ Apply


icon

Rayat Shikshan Sanstha has the following new vacancies and the official website is www.rayatshikshan.edu. This page includes information about the Rayat Shikshan Sanstha Bharti 2022, Rayat Shikshan Sanstha Recruitment 2022, Rayat Shikshan Sanstha 2022 for more details Keep Visiting Maha GNLU For The Latest Recruitments.


जाहिरात दिनांक: ३०/०५/२२

रयत शिक्षण संस्था [Rayat Shikshan Sanstha, Satara] सातारा येथे विविध पदांच्या १०७ जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून मुलाखत दिनांक ०२ जून २०२२ आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

एकूण: १०७ जागा

Rayat Shikshan Sanstha Satara Recruitment Details:

पद क्रमांक पदांचे नाव जागा
मुख्याध्यापक/ Head Master ०२
प्राथमिक शिक्षक/ Primary Teacher (PRT) ३८
उच्च प्राथमिक शिक्षक/ Upper Primary Teacher (PRT) २३
माध्यमिक शिक्षक/ Secondary Teacher (TGT) १०
ए टी डी / A T D ०२
क्रीडा शिक्षक/ Sports Teacher ०४
प्राचार्य/ Principal ०५
समन्वयक/ Co-ordinator ०१
शिक्षक (के.जी.) / Teacher (K.G.) १५
१० कला आणि संगीत शिक्षक / Art and Music Teacher ०३
११ संगणक शिक्षक / Computer Teacher ०४

Eligibility Criteria For Rayat Shikshan Sanstha Satara

पद क्रमांक शैक्षणिक पात्रता
बी.ए./बी.एस्सी.बी.एड/ एम ए./एम.एस्सी. (०५ वर्षे अनुभव)
एच.एस.सी.डी.एड., बी.ए./बी.एस्सी.
बी.ए./बी.एस्सी./डी.एड./बी.एड
बी.ए./बी.एस्सी.बी.एड/ एम ए./एम.एस्सी/एम.एड.
ए. टी. डी/ एएम
बी.ए./बी.एस्सी. बी.पी.एड.
बी.ए./एम.ए./बी.एस्सी./एम.एस्सी./बी.एड./एम.एड.सह ०५ ते ०६ वर्षे अनुभव
बी.ए./एम.ए./बी.एस्सी./एम.एस्सी./बी.एड.
के.जी. शिक्षक
१० ए. टी. डी/क्राफ्ट/ संगीत विशारद
११ बी.एस्सी./एम.एस्सी./ संगणक विज्ञान + संगणक कोर्स

शुल्क : शुल्क नाही

वेतनमान (Pay Scale) : नियमानुसार.

नोकरी ठिकाण : सातारा (महाराष्ट्र)

मुलाखतीचे ठिकाण : Appasaheb Bhaurao Patil English Medicum School Satara Tal- District Satara Pin- 415001.

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.rayatshikshan.edu

How to Apply For Rayat Shikshan Sanstha Satara Recruitment 2022 :

 • या भरतीकरिता निवड प्रक्रिया मुलाखत द्वारे होणार आहे.
 • उमेदवारांनी दिनांक ०२ जून २०२२ रोजी सकाळी ९:३० वाजता मुलाखतीसाठी दिलेल्या पत्यावर हजर राहावे.
 • इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांनी आवश्यक कागदपत्रा सह मुलाखतीसाठी हजर राहावे.
 • सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात वाचावी.
 • अधिक माहिती www.rayatshikshan.edu या वेबसाईट वर दिलेली आहे.

Expired :


 

जाहिरात दिनांक: १६/०५/२२

रयत शिक्षण संस्था [Rayat Shikshan Sanstha, Satara] सातारा येथे विविध पदांच्या १७ जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून मुलाखत दिनांक २२ मे २०२२ आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

एकूण: १७ जागा

Rayat Shikshan Sanstha Satara Recruitment Details:

पद क्रमांक पदांचे नाव जागा
मुख्याध्यापक/ Head Master ०१
शिक्षक/ Teacher १६

Eligibility Criteria For Rayat Shikshan Sanstha Satara

पद क्रमांक शैक्षणिक पात्रता
बी.ए./बी.एस्सी.बी.एड/ (मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून) (०५ वर्षे अनुभव)
एच.एस.सी.डी.एड., बी.ए./बी.एस्सी.बी.एड.(मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून) (०२ वर्षे अनुभव) किंवा बी.ए./बी.एस्सी.बी.एड/ (मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून) (०२ वर्षे अनुभव)

शुल्क : शुल्क नाही

वेतनमान (Pay Scale) : नियमानुसार.

नोकरी ठिकाण : सातारा (महाराष्ट्र)

मुलाखतीचे ठिकाण : Yashwant High School, Karad.

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.rayatshikshan.edu

How to Apply For Rayat Shikshan Sanstha Satara Recruitment 2022 :

 • या भरतीकरिता निवड प्रक्रिया मुलाखत द्वारे होणार आहे.
 • उमेदवारांनी दिनांक २२ मे २०२२ रोजी सकाळी ११:०० वाजता मुलाखतीसाठी दिलेल्या पत्यावर हजर राहावे.
 • इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांनी आवश्यक कागदपत्रा सह मुलाखतीसाठी हजर राहावे.
 • सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात वाचावी.
 • अधिक माहिती www.rayatshikshan.edu या वेबसाईट वर दिलेली आहे.

 

जाहिरात दिनांक: १३/०५/२२

रयत शिक्षण संस्था [Rayat Shikshan Sanstha, Satara] सातारा येथे विविध पदांच्या ७९ जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून मुलाखत दिनांक १९ मे २०२२ आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

एकूण: ७९ जागा

Rayat Shikshan Sanstha Satara Recruitment Details:

पद क्रमांक पदांचे नाव जागा
प्राचार्य/ Principal ०१
समन्वयक/ Co-ordinator ०६
(के.जी.) शिक्षक/ Teacher (K.G.) २४
प्राथमिक शिक्षक/ Primary Teacher (PRT) ३५
उच्च प्राथमिक शिक्षक/ Upper Primary Teacher (PRT) १८
माध्यमिक शिक्षक/ Secondary Teacher (TGT) ०६
क्रीडा शिक्षक/ Sports Teacher ०४
कला आणि संगीत शिक्षक/ Art and Music Teacher ०२
संगणक शिक्षक/ Computer Teacher ०४
१० ग्रंथपाल/ Librarian ०२
११ शिक्षण समुपदेशक/ Counsellor ०२

Eligibility Criteria For Rayat Shikshan Sanstha Satara 

पद क्रमांक शैक्षणिक पात्रता 
बी.ए./एम.ए./बी.एस्सी./एम.एस्सी./बी.एड./एम.एड./सह ०५ ते ०६ वर्षे अनुभव
एच.एस.सी. डी.एड./बी.ए./एम.ए./बी.एस्सी./एम.एस्सी./बी.एड. सह ०३ वर्षे अनुभव
के.जी. शिक्षक
एच.एस.सी. डी.एड./बी.ए./एम.ए./बी.एस्सी./बी.एड. सह ०२ वर्षे अनुभव
बी.ए./बी.एस्सी./बी.एड./डी.एड. सह ०२ वर्षे अनुभव
बी.एस्सी./एम.एस्सी./एम.ए./बी.ए./बी.एड. सह ०२ वर्षे अनुभव
बी.एस्सी/बी.ए., बी.पी.एड. सह ०२ वर्षे अनुभव
ए.टी.डी./क्राफ्ट/ संगीत विशारद
बी.एस्सी./एम.एस्सी./बीसीए/एमसीए/ संगणक कोर्स
१० ग्रंथालय आणि माहिती विज्ञान पदवी / एल.टी.सी.
११ बी.ए./बी.एस्सी.मानसशास्त्र सह समुपदेशनातील मार्गदर्शन डिप्लोमाचे प्रमाणपत्र

शुल्क :  शुल्क नाही

वेतनमान (Pay Scale) : नियमानुसार.

नोकरी ठिकाण : सातारा (महाराष्ट्र)

मुलाखतीचे ठिकाण : Appasaheb Bhaurao Patil English Medicum School Satara Tal- District Satara Pin- 415001.

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.rayatshikshan.edu

How to Apply For Rayat Shikshan Sanstha Satara Recruitment 2022 :

 • या भरतीकरिता निवड प्रक्रिया मुलाखत द्वारे होणार आहे.
 • उमेदवारांनी दिनांक १९ मे २०२२ रोजी सकाळी १०:०० वाजता मुलाखतीसाठी दिलेल्या पत्यावर हजर राहावे.
 • इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांनी आवश्यक कागदपत्रा सह मुलाखतीसाठी हजर राहावे.
 • सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात वाचावी.
 • अधिक माहिती www.rayatshikshan.edu या वेबसाईट वर दिलेली आहे.

 

जाहिरात दिनांक: १६/०४/२२

रयत शिक्षण संस्था [Rayat Shikshan Sanstha] मध्ये विविध पदांच्या जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून ऑनलाईन अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक २६ एप्रिल २०२२ आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

Rayat Shikshan Sanstha Satara Recruitment Details:

पद क्रमांक पदांचे नाव
लेखा व वित्त अधिकारी/ Accounts and Finance Officer
कृषी अधिकारी/ Agriculture Officer
इस्टेट अधिकारी/ Estate Officer
कायदा अधिकारी/ Law Officer
सहायक लेखापाल/ Assistant Accountant

Eligibility Criteria For Rayat Shikshan Sanstha Satara

पद क्रमांक शैक्षणिक पात्रता  वयाची अट
०१) चार्टर्ड अकाउंटंट/ कॉस्ट अँड वर्क्स लेखापाल ०२) किमान ०३ ते ०५ वर्षे अनुभव किंवा इंटरमीडिएट चार्टर्ड अकाउंटंट (इंटर सीए) सह १० वर्षे अनुभव ६० वर्षापर्यंत
०१) कृषी/हॉर्टिकल्चरचे मास्टर्स ०२) ०५ वर्षे अनुभव ३० ते ६० वर्षापर्यंत/ ६० वर्षापर्यंत
०१) कोणत्याही मान्यताप्राप्त विद्यापीठामधून सिव्हिल इंजिनीअरिंगमधील पदवीधर किंवा सिव्हिल इंजिनीअरिंग मध्ये डिप्लोमा. ०२) ०५ वर्षे अनुभव ३० ते ४५ वर्षापर्यंत/ ६५ वर्षापर्यंत
०१) कायद्यात पदवीधर. सेवेतील ज्ञान बाबी आवश्यक आहेत. दिवाणी, फौजदारी, धर्मादाय आयुक्त, चे अतिरिक्त ज्ञान आवश्यक.०२) १० वर्षे अनुभव ४० ते ६० वर्षापर्यंत
०१) प्रगत अकाउंटन्सी आणि/किंवा कर आकारणी मध्ये विशेष एम.कॉम ०२) ०५ ते १० वर्षे अनुभव. ५० वर्षापर्यंत

शुल्क : शुल्क नाही

वेतनमान (Pay Scale) : नियमानुसार.

नोकरी ठिकाण : सातारा (महाराष्ट्र)

ऑनलाईन (Apply Online) अर्ज : येथे क्लिक करा

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.rayatshikshan.edu

How to Apply For Sports Authority of India Recruitment 2022 :

 • या भरतीकरिता ऑनलाईन अर्ज https://rayatrecruitment.com/ या वेबसाईट करायचा आहे.
 • अर्ज फक्त वरील Portal द्वारेच स्वीकारले जातील.
 • ऑनलाईन अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक २६ एप्रिल २०२२ आहे.
 • सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात वाचावी.
 • अधिक माहिती www.rayatshikshan.edu या वेबसाईट वर दिलेली आहे.

 

जाहिरात दिनांक: ०७/०३/२२

रयत शिक्षण संस्था [Rayat Shikshan Sanstha] मध्ये विविध पदांच्या ०९ जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून मुलाखत दिनांक २३ मार्च २०२२ आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

एकूण: ०९ जागा

Rayat Shikshan Sanstha Satara Recruitment Details:

पद क्रमांक पदांचे नाव जागा
सॉफ्टवेअर डेव्हलपर/ Software Developer ०६
सहाय्यक प्रशासकीय अधिकारी/ Assistant Administrative Officer ०१
स्टेनोग्राफर आणि पीए ते प्राचार्य/ Stenographer & PA to Principal ०१
अधीक्षक/ Superintendent ०१

Eligibility Criteria For Rayat Shikshan Sanstha Satara

पद क्रमांक शैक्षणिक पात्रता  वयाची अट
०१) बीई/ (सीएसई, आयटी) बीसीए, एमसीए ०२) ०१+ वर्षे अनुभव
०१) कोणत्याही वैधानिक विद्यापीठाची पदवी ०२) १० वर्षे अनुभव ३० ते ५० वर्षे
०१) कोणत्याही वैधानिक विद्यापीठाची पदवी ०२) ०५ वर्षे अनुभव ३० ते ४० वर्षे
०१) विद्यापीठात कार्यरत असलेले उमेदवार ०२) ०५ वर्षे अनुभव ३० ते ४० वर्षे

शुल्क : शुल्क नाही

वेतनमान (Pay Scale) : नियमानुसार.

नोकरी ठिकाण : सातारा (महाराष्ट्र)

मुलाखतीचे ठिकाण : Karmaveer Bhaurao Patil College ofEngineering, Near RTO Office, Sadarbazar, Satara.

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.rayatshikshan.edu


 

जाहिरात दिनांक: २९/०१/२२

रयत शिक्षण संस्था [Rayat Shikshan Sanstha] मध्ये विविध पदांच्या २४३ जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून ऑनलाईन अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ०४ फेब्रुवारी २०२२ आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

एकूण: २४३ जागा

Rayat Shikshan Sanstha Recruitment Details:

पद क्रमांक पदांचे नाव जागा
सहायक प्राध्यापक/ Assistant Professor २४१
शिक्षण संचालक/ Director of Education ०२

Eligibility Criteria For Rayat Shikshan Sanstha

शैक्षणिक पात्रता : शैक्षणिक पात्रता UGC / महाराष्ट्र शासन यांच्या विद्यमान नियमांनुसार असेल. (सविस्तर शैक्षणिक पात्रता पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा)

शुल्क : १००/- रुपये.

वेतनमान (Pay Scale) : नियमानुसार.

नोकरी ठिकाण : नवी मुंबई, पनवेल (महाराष्ट्र)

ऑनलाईन (Apply Online) अर्ज : येथे क्लिक करा

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.rayatshikshan.edu


 

जाहिरात दिनांक: १८/०१/२२

रयत शिक्षण संस्था [Rayat Shikshan Sanstha] मध्ये विविध पदांच्या जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून अर्ज पोहचण्याची अंतिम दिनांक २५ जानेवारी २०२२ आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

Rayat Shikshan Sanstha Satara Recruitment Details:

पद क्रमांक पदांचे नाव
इमारत पर्यवेक्षक/ Building Supervisor
कृषी पर्यवेक्षक/ Agricultural Supervisor

Eligibility Criteria For Rayat Shikshan Sanstha Satara

पद क्रमांक शैक्षणिक पात्रता 
बी.ई/बी.टेक (स्थापत्य) किंवा एम.ई./ एम.टेक (रचना)
बी.एस्सी. (कृषी)

शुल्क : शुल्क नाही

वेतनमान (Pay Scale) : नियमानुसार.

नोकरी ठिकाण : सातारा, कोल्हापूर, सांगली, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग (महाराष्ट्र)

अर्ज पाठविण्याचा पत्ता : Secretary, Rayat Shikshan Sanstha, C / o, KBP Public School, Abhinandan Colony, Shinde Mala, Sangli – 416416.

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.rayatshikshan.edu


 

जाहिरात दिनांक: ०५/०१/२२

रयत शिक्षण संस्था [Rayat Shikshan Sanstha] मध्ये विविध पदांच्या ६१६ जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून ऑनलाईन अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ११ जानेवारी २०२२ आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

एकूण: ६१६ जागा

Rayat Shikshan Sanstha Satara Recruitment Details:

पद क्रमांक पदांचे नाव जागा
शारीरिक शिक्षण संचालक/ Director of Physical Education ०१
सहायक प्राध्यापक/ Assistant Professor ६१५

Eligibility Criteria For Rayat Shikshan Sanstha Satara

शैक्षणिक पात्रता : शैक्षणिक पात्रता UGC / महाराष्ट्र शासन / पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर व शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर यांच्या विद्यमान नियमांनुसार असेल. (सविस्तर माहितीकरीता कृपया जाहिरात पाहा.)

शुल्क : १००/- रुपये.

वेतनमान (Pay Scale) : नियमानुसार.

नोकरी ठिकाण : पुणे (महाराष्ट्र)

ऑनलाईन (Apply Online) अर्ज : येथे क्लिक करा

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.rayatshikshan.edu


 

जाहिरात दिनांक: ०६/१२/२१

रयत शिक्षण संस्था [Rayat Shikshan Sanstha] मध्ये विविध पदांच्या ११८९ जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून ऑनलाईन अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक १० डिसेंबर २०२१ आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

एकूण: ११८९ जागा

Rayat Shikshan Sanstha Satara Recruitment Details:

पद क्रमांक पदांचे नाव जागा
सहायक प्राध्यापक/ Assistant Professor ११८४
ग्रंथपाल/ Librarian ०२
शिक्षण संचालक/ Director of Education ०१

Eligibility Criteria For Rayat Shikshan Sanstha Satara

शैक्षणिक पात्रता : शैक्षणिक पात्रता UGC / महाराष्ट्र शासन / पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर व शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर यांच्या विद्यमान नियमांनुसार असेल. (सविस्तर माहितीकरीता कृपया जाहिरात पाहा.)

शुल्क : १००/- रुपये

वेतनमान (Pay Scale) : नियमानुसार.

नोकरी ठिकाण : सोलापूर, कोल्हापूर (महाराष्ट्र)

ऑनलाईन (Apply Online) अर्ज : येथे क्लिक करा

जाहिरात (Notification – Solapur) : येथे क्लिक करा

जाहिरात (Notification – Kolapur) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.rayatshikshan.edu


 

जाहिरात दिनांक: ०४/१२/२१

रयत शिक्षण संस्था [Rayat Shikshan Sanstha] मध्ये विविध पदांच्या ६७७ जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून ऑनलाईन अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक १० डिसेंबर २०२१ आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

एकूण: ६७७ जागा

Rayat Shikshan Sanstha Recruitment Details:

पद क्रमांक पदांचे नाव जागा
ग्रंथपाल/ Librarian ०२
शिक्षण संचालक/ Director of Education ०१
सहायक प्राध्यापक/ Assistant Professor ६७४

Eligibility Criteria For Rayat Shikshan Sanstha

शैक्षणिक पात्रता : महाराष्ट्र सरकार आणि शिवाजी विद्यापीठ UGC ने ठरवून दिलेल्या नियमांनुसार शिक्षण.

शुल्क : १००/- रुपये

वेतनमान (Pay Scale) : नियमानुसार.

नोकरी ठिकाण : सातारा, कोल्हापूर (महाराष्ट्र)

ऑनलाईन (Apply Online) अर्ज : येथे क्लिक करा

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.rayatshikshan.edu


 

जाहिरात दिनांक : १२/०२/२१

रयत शिक्षण संस्था [Rayat Shikshan Sanstha, Satara] सातारा येथे विविध पदांच्या ३३ जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून ऑनलाईन ई-मेलद्वारे अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक २४ फेब्रुवारी २०२१ आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

एकूण : ३३ जागा

अधिक माहिती खालीलप्रमाणे :

पद क्रमांक पदांचे नाव जागा
मुख्याध्यापक/ Principal बी.ए. / एम.ए. / बी.एससी. / एम.एससी / डी.एड / बी.एड अनुभवासह ०१
शिक्षक/ Teachers डी.एड / बी.ए. / बी.एससी. / एम.एससी. १८
क्रीडा शिक्षक/ Sport Teacher बी.ए. / बी.एससी / बी.पी.एड / एम.पी.एड ०१
संगणक शिक्षक/ Computer Teacher एटीडी क्राफ्ट ०२
पूर्व प्राथमिक शिक्षक/ Pre-Primary Teacher बीए / बीएससी / बीसीए / एमसीए ०२
कला व संगीत शिक्षक/ Arts and Music Teacher  बीए / बीएससी / बीकॉम / एचएससी ०९

शुल्क : ५०/- रुपये

वेतनमान (Pay Scale) : शैक्षणिक पात्रता व अनुभव याचा विचार करून कमिटीकडून पगार /मानधन दिले जाईल.

नोकरी ठिकाण : सातारा (महाराष्ट्र)

E-Mail ID : [email protected]

जाहिरात (Notification) : पाहा

Official Site : www.rayatshikshan.edu

Leave a Comment