Home » Trending News » Fisheries Department Maharashtra Recruitment 2022 FDM

Fisheries Department Maharashtra Recruitment 2022 FDM


icon

The government of Maharashtra, Department of Fisheries Mumbai has the following new vacancies and the official website is www.fisheries.maharashtra.gov.in. This page includes information about the Fisheries Department Maharashtra Bharti 2022, Fisheries Department Maharashtra Recruitment 2022, and Fisheries Department Maharashtra 2022 for more details Keep Visiting Maha GNLU For The Latest Recruitments.


जाहिरात दिनांक: २८/०५/२२

मत्स्यव्यवसाय विभाग [Department of Fisheries Mumbai] मुंबई येथे विविध पदांच्या ०२ जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून अर्ज पोहचण्याची अंतिम दिनांक ०६ जून २०२२ आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

एकूण: ०२ जागा

Department of Fisheries Mumbai Recruitment Details:

पद क्रमांक पदांचे नाव जागा
कायदा अधिकारी / Law Officer ०१
सहायक कायदा अधिकारी / Assistant Law Officer ०१

Eligibility Criteria For Department of Fisheries Mumbai

पद क्रमांक शैक्षणिक पात्रता 
०१) एलएलएम ०२) किमान ०५ वर्षे अनुभव
०१) एलएलबी ०२) किमान ०५ वर्षे अनुभव

शुल्क : शुल्क नाही

वेतनमान (Pay Scale) : ४०,०००/- रुपये ते ८०,०००/- रुपये.

नोकरी ठिकाण : मुंबई (महाराष्ट्र)

अर्ज पाठविण्याचा पत्ता : Office of Fisheries, State of Maharashtra, Mumbai, Tarporwala Fisheries, 1st Floor, Netaji Subhash Marg, Charni Road, Mumbai – 400002.

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.fisheries.maharashtra.gov.in

How to Apply For Department of Fisheries Mumbai Recruitment 2022 :

 • या भरतीकरिता अर्ज ऑफलाईन (दिलेल्या पत्त्यावर) अर्ज पाठवायचे आहेत.
 • पत्राद्वारे अर्ज पोहचण्याची अंतिम दिनांक ०६ जून २०२२ रोजी सायंकाळी ५:०० वाजेपर्यंत आहे.
 • अर्जामध्ये माहिती अपूर्ण असल्यास अर्ज अपात्र राहील.
 • अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे जोडावी.
 • सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात वाचावी.
 • अधिक माहिती www.fisheries.maharashtra.gov.in या वेबसाईट वर दिलेली आहे.

Expired :


 

जाहिरात दिनांक: ०९/०५/२२

मत्स्यव्यवसाय विभाग [Department of Fisheries] अंर्तगत विविध पदांच्या ०९ जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून अर्ज पोहचण्याची अंतिम दिनांक १३ मे २०२२ आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

एकूण: ०९ जागा

Department of Fisheries Mumbai Recruitment Details:

पद क्रमांक पदांचे नाव जागा
राज्य कार्यक्रम व्यवस्थापक/ State Program Manager ०१
उप राज्य कार्यक्रम व्यवस्थापक/ Deputy State Program Manager ०१
जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापक/ District Program Manager ०७

Eligibility Criteria For Department of Fisheries Mumbai

पद क्रमांक शैक्षणिक पात्रता  वयाची अट
०१) मास्टर्स इन फिशरीज सायन्स / एम.एससी प्राणीशास्त्र / एम.एससी सागरी विज्ञान / एम.एससी सागरी जीवशास्त्र / मास्टर्स इन फिशरीज इकॉनॉमिक्स / औद्योगिक मत्स्यपालन / मत्स्य व्यवसाय व्यवस्थापन ०२) अनुभव ४५ वर्षापर्यंत
०१) मास्टर्स इन फिशरीज सायन्स / एम.एससी प्राणीशास्त्र / एम.एससी सागरी विज्ञान / एम.एससी सागरी जीवशास्त्र / मास्टर्स इन फिशरीज इकॉनॉमिक्स / औद्योगिक मत्स्यपालन / मत्स्य व्यवसाय व्यवस्थापन ०२) अनुभव ४५ वर्षापर्यंत
०१) मास्टर्स इन फिशरीज सायन्स / एम.एससी प्राणीशास्त्र / एम.एससी सागरी विज्ञान / एम.एससी सागरी जीवशास्त्र / मास्टर्स इन फिशरीज इकॉनॉमिक्स / औद्योगिक मत्स्यपालन / मत्स्य व्यवसाय व्यवस्थापन ०२) माहिती तंत्रज्ञानातील किमान डिप्लोमा (IT). ३५ वर्षापर्यंत

शुल्क : शुल्क नाही

वेतनमान (Pay Scale) : ४५,०००/- रुपये ते ७०,०००/- रुपये.

नोकरी ठिकाण : मुंबई, पालघर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग (महाराष्ट्र)

अर्ज पाठविण्याचा पत्ता : Office of the Commissioner, Fisheries, State of Maharashtra, Mumbai, Tarporwala Fisheries, 1st Floor, Netaji Subhash Marg, Charni Road, Mumbai – 400002.

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.fisheries.maharashtra.gov.in

How to Apply For Department of Fisheries Mumbai Recruitment 2022 :

 • या भरतीकरिता अर्ज ऑफलाईन (दिलेल्या पत्त्यावर) अर्ज पाठवायचे आहेत.
 • पत्राद्वारे अर्ज पोहचण्याची अंतिम दिनांक १३ मे २०२२ रोजी सायंकाळी ५:०० वाजेपर्यंत आहे.
 • अर्जामध्ये माहिती अपूर्ण असल्यास अर्ज अपात्र राहील.
 • अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे जोडावी.
 • सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात वाचावी.
 • अधिक माहिती www.fisheries.maharashtra.gov.in या वेबसाईट वर दिलेली आहे.

 

जाहिरात दिनांक: २४/०१/२२

मत्स्यव्यवसाय विभाग [Department of Fisheries] अंर्तगत विविध पदांच्या ११ जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून अर्ज पोहचण्याची अंतिम दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२२ आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

एकूण: ११ जागा

Department of Fisheries Mumbai Recruitment Details:

पद क्रमांक पदांचे नाव जागा
राज्य कार्यक्रम व्यवस्थापक/ State Program Manager ०१
उप राज्य कार्यक्रम व्यवस्थापक/ Deputy State Program Manager ०१
जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापक/ District Program Manager ०७
विधी अधिकारी/ Legal Officer ०१
सहाय्यक विधी अधिकारी/ Assistant Legal Officer ०१

Eligibility Criteria For Department of Fisheries Mumbai

पद क्रमांक शैक्षणिक पात्रता  वयाची अट
०१) मास्टर्स इन फिशरीज सायन्स / एम.एससी प्राणीशास्त्र / एम.एससी सागरी विज्ञान / एम.एससी सागरी जीवशास्त्र / मास्टर्स इन फिशरीज इकॉनॉमिक्स / औद्योगिक मत्स्यपालन / मत्स्य व्यवसाय व्यवस्थापन ०२) किमान ०७ वर्षे अनुभव ४५ वर्षापर्यंत
०१) मास्टर्स इन फिशरीज सायन्स / एम.एससी प्राणीशास्त्र / एम.एससी सागरी विज्ञान / एम.एससी सागरी जीवशास्त्र / मास्टर्स इन फिशरीज इकॉनॉमिक्स / औद्योगिक मत्स्यपालन / मत्स्य व्यवसाय व्यवस्थापन ०२) किमान ०५ वर्षे अनुभव ४५ वर्षापर्यंत
०१) मास्टर्स इन फिशरीज सायन्स / एम.एससी प्राणीशास्त्र / एम.एससी सागरी विज्ञान / एम.एससी सागरी जीवशास्त्र / मास्टर्स इन फिशरीज इकॉनॉमिक्स / औद्योगिक मत्स्यपालन / मत्स्य व्यवसाय व्यवस्थापन ०२) किमान ०३ वर्षे अनुभव ३५ वर्षापर्यंत
०१) एलएलएम ०२) किमान ०५ वर्षे अनुभव
०१) एलएलबी ०२) किमान ०५ वर्षे अनुभव

सूचना – वयाची अट : १४ फेब्रुवारी २०२२ रोजी,

शुल्क : शुल्क नाही

वेतनमान (Pay Scale) : ४०,०००/- रुपये ते ८०,०००/- रुपये.

नोकरी ठिकाण : पालघर, ठाणे, मुंबई, मुंबई उपनगर, मुंबई शहर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग.

अर्ज पाठविण्याचा पत्ता : आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे कार्यालय, तारापोरवाला मत्स्यालय, १ ला मजला, नेताजी सुभाष मार्ग, चर्नी रोड, मुंबई – ४००००२.

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.fisheries.maharashtra.gov.in


 

जाहिरात दिनांक: २८/०७/२१

मत्स्यव्यवसाय विभाग महाराष्ट्र [Government of Maharashtra, Department of Fisheries Mumbai] मुंबई येथे मराठी / हिंदी / इंग्रजी भाषा अनुवादक पदांची ०१ जागेसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून अर्ज पोहचण्याची अंतिम दिनांक २० ऑगस्ट २०२१ आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

एकूण: ०१ जागा

Department of Fisheries Mumbai Recruitment Details:

पदांचे नाव शैक्षणिक पात्रता जागा
मराठी / हिंदी / इंग्रजी भाषा अनुवादक/ Marathi / Hindi / English Language Translator ०१) कला शाखेमधून इंग्रजी व मराठी या दोन भाषा घेऊन पदव्युत्तर पदवी/पदवीधारक, ०२) मराठी आणि इंग्रजी या दोन भाषांवर प्रभुत्व आवश्यक, ०३) शासकीय कार्यालयीन भाषाशैली -आणि पत्रव्यवहार याबाबतचा अनुभव आवश्यक, ०४) सेवानिवृत्त शासकीय अनुवादक असल्यास प्राधान्य. ०१

Eligibility Criteria For Department of Fisheries Mumbai

शुल्क : शुल्क नाही

वेतनमान (Pay Scale) : २५,०००/- रुपये.

नोकरी ठिकाण : मुंबई (महाराष्ट्र)

अर्ज पाठविण्याचा पत्ता : आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे कार्यालय, तरपोर्वाला मत्स्यालय, १ ला मजला, नेताजी सुभाष मार्ग, चरणी रोड, मुंबई – ४००००२.

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.fisheries.maharashtra.gov.in


 

जाहिरात दिनांक : १७/०३/२१

मत्स्यव्यवसाय विभाग महाराष्ट्र [Government of Maharashtra, Department of Fisheries Mumbai] मुंबई येथे विविध पदांच्या ०३ जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून अर्ज पोहचण्याची अंतिम दिनांक २६ मार्च २०२१ आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

एकूण : ०३ जागा

अधिक माहिती खालीलप्रमाणे :

पद क्रमांक पदांचे नाव जागा
०१ राज्य प्रोग्राम मॅनेजर/ State Program Manager ०१
०२ स्टेट डेटा कम एमआयएस मॅनेजर/ State Data cum MIS Manager ०१
०३ मल्टी टास्किंग स्टाफ/ Multi-Tasking Staff ०१

वयाची अट आणि शैक्षणिक पात्रता पद क्रमांकानुसार खालीलप्रमाणे:

पद क्रमांक शैक्षणिक पात्रता  वयाची अट
०१ प्राणीशास्त्रात मत्स्य विज्ञान / एम.एस्सी ४५ वर्षापर्यंत
०२ सांख्यिकी मध्ये एमएससी / एमए ४५ वर्षापर्यंत
०१०१ १० वी परीक्षा उत्तीर्ण  ३५ वर्षापर्यंत

शुल्क :  शुल्क नाही

वेतनमान (Pay Scale) : १५,०००/- रुपये ते ७०,०००/- रुपये.

नोकरी ठिकाण : मुंबई (महाराष्ट्र)

अर्ज पाठविण्याचा पत्ता : आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे कार्यालय, तरपोर्वाला मत्स्यालय, १ ला मजला, नेताजी सुभाष मार्ग, चरणी रोड, मुंबई – ४००००२.

जाहिरात (Notification) : पाहा

Official Site : www.fisheries.maharashtra.gov.in

Leave a Comment