Home » Trending News » [DGIPR] माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय भरती २०२२ [मुदतवाढ]

[DGIPR] माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय भरती २०२२ [मुदतवाढ]


icon

DGIPR’s full form is Directorate of Information & Public Relations, DGIPR Bharti 2022 has the following new vacancies and the official website is www.dgipr.maharashtra.gov.in. This page includes information about the DGIPR Bharti 2022, DGIPR Recruitment 2022, and DGIPR 2022 for more details Keep Visiting Maha GNLU For The Latest Recruitments.


जाहिरात दिनांक: २५/०५/२२

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय [Directorate of Information & Public Relations Mumbai] मुंबई येथे सल्लागार पदांच्या ०१ जागेसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून अर्ज पोहचण्याची अंतिम दिनांक २० मे २०२२ २० जून २०२२ आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

एकूण: ०१ जागा

DGIPR Mumbai Recruitment Details:

पदांचे नाव शैक्षणिक पात्रता  जागा
सल्लागार/ Consultant  ०१) नामंकित कला महाविद्यालयातून पदवी प्राप्त असणे आवश्यक आहे ०२) ०५ ते १० वर्षे अनुभव. ०१

Eligibility Criteria For DGIPR Mumbai

वयाची अट : कमाल ५९ ते ६४ वर्षापर्यंत.

शुल्क : शुल्क नाही

वेतनमान (Pay Scale) : नियमानुसार

नोकरी ठिकाण : मुंबई (महाराष्ट्र)

अर्ज पाठविण्याचा पत्ता : नवीन प्रशासकीय भवन, १७ वा मजला, आस्थापना शाखा, हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम, कामा मार्ग, मंत्रालया समोर, मुंबई – ४०००३२.

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.dgipr.maharashtra.gov.in 

How to Apply For DGIPR Mumbai Recruitment 2022 :

 • या भरतीकरिता अर्ज ऑफलाईन (दिलेल्या पत्त्यावर) अर्ज पाठवायचे आहेत.
 • पत्राद्वारे अर्ज पोहचण्याची अंतिम दिनांक २० मे २०२२ आहे.
 • अर्जामध्ये माहिती अपूर्ण असल्यास अर्ज अपात्र राहील.
 • अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे जोडावी.
 • सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात वाचावी.
 • अधिक माहिती www.dgipr.maharashtra.gov.in या वेबसाईट वर दिलेली आहे.

Expired :


 

जाहिरात दिनांक: १०/०५/२२

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय [Directorate of Information & Public Relations Mumbai] मुंबई येथे सेवानिवृत्त अधिकारी पदांच्या ०२ जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून अर्ज पोहचण्याची अंतिम दिनांक २० मे २०२२ आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

एकूण: ०२ जागा

DGIPR Mumbai Recruitment Details:

पद क्रमांक पदांचे नाव जागा
सेवानिवृत्त अधिकारी/ Retired Officer ०१
सेवानिवृत्त अधिकारी/ Retired Officer ०१

Eligibility Criteria For DGIPR Mumbai

पद क्रमांक शैक्षणिक पात्रता
प्रशासकीय आणि लेखाविषयक आहरण व संवितरण कामकाजाचा गट-ब (राजपत्रित) या संवर्गीय शासन सेवेतील किमान ०५ वर्षाचा अनुभव आवश्यक आहे
लेखाविषयक / रोखपाल म्हणून गट-ब (अराजपत्रित) या संवर्गीय शासन सेवेतील किमान ०५ वर्षाचा अनुभव आवश्यक आहे

वयाची अट : ५८ ते ६२ वर्षापर्यंत.

शुल्क : शुल्क नाही

वेतनमान (Pay Scale) : २०,०००/- रुपये ते २५,०००/- रुपये.

नोकरी ठिकाण : मुंबई (महाराष्ट्र)

अर्ज पाठविण्याचा पत्ता : मा. महासंचालक वृत्त शाखा शंकरराव चव्हाण सुवर्ण महोत्सवी पत्रकार कल्याण निधी तळमजला हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मुंबई – ४०००३२.

जाहिरात (Notification) : येथे क्लिक करा

Official Site : www.dgipr.maharashtra.gov.in

How to Apply For DGIPR Recruitment 2022 :

 • या भरतीकरिता अर्ज ऑफलाईन (दिलेल्या पत्त्यावर) अर्ज पाठवायचे आहेत.
 • पत्राद्वारे अर्ज पोहचण्याची अंतिम दिनांक २० मे २०२२ आहे.
 • अर्जामध्ये माहिती अपूर्ण असल्यास अर्ज अपात्र राहील.
 • अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे जोडावी.
 • सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात वाचावी.
 • अधिक माहिती www.dgipr.maharashtra.gov.in या वेबसाईट वर दिलेली आहे.

 

जाहिरात दिनांक : २७/०३/२१

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय [Directorate of Information & Public Relations Mumbai] मुंबई येथे सेवानिवृत्त अधिकारी पदांच्या ०२ जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून अर्ज पोहचण्याची अंतिम दिनांक ०८ एप्रिल २०२१ आहे. सविस्तर माहितीसाठी कृपया जाहिरात पाहा.

एकूण : ०२ जागा

अधिक माहिती खालीलप्रमाणे :

पदांचे नाव शैक्षणिक पात्रता जागा
सेवानिवृत्त अधिकारी/ Retired Officer लेखाविषयक कामकाजाचा तसेच रोखपाल व समकक्ष म्हणून शासन सेवेतील किमान ०५ वर्षाचा अनुभव ०१
सेवानिवृत्त अधिकारी/ Retired Officer प्रशासकीय अधिकारी/ कार्यालयीन अधीक्षक वा समकक्ष पदाचा (लेखा व प्रशासकीय शासन सेवेतील किमान ०५ वर्षाचा अनुभव). ०१

वयाची अट : ५८ ते ६२ वर्षापर्यंत.

शुल्क : शुल्क नाही

वेतनमान (Pay Scale) : शासकीय नियमांनुसार.

नोकरी ठिकाण : मुंबई (महाराष्ट्र)

अर्ज पाठविण्याचा पत्ता : मा. महासंचालक वृत्त शाखा शंकरराव चव्हाण सुवर्ण महोत्सवी पत्रकार कल्याण निधी तळमजला हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मुंबई – ४०००३२.

जाहिरात (Notification) : पाहा

Official Site : www.dgipr.maharashtra.gov.in

Leave a Comment